Služby

Služby

Služby, ktoré vám ponúkame

Preventívna stomatológia

Krásny a zdravý úsmev začína prevenciou, ktorá je dôležitá pri udržaní zdravého chrupu u detí aj dospelých

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena zahŕňa súbor preventívnych ošetrení, cieľom ktorých je predchádzať vzniku kazov, zápalov a ochorení.

Bielenie zubov

Účinné látky bieliaceho gélu sa prostredníctvom pôsobenia špeciálnej LED lampy zaktivujú a vy pri tom relaxujete.

Záchovná stomatológia

Záchovná stomatológia je ošetrenie zubného kazu a komplikácií, ako aj ošetrením koreňových kanálikov a paradentózy.

Chirurgická stomatológia

Chirurgické zákroky na zuboch, čeľusti a na mäkkých tkanivách v ústnej dutine vykonávame každodenne.

Estetická stomatológia

Estetická stomatologická chirurgia ponúka riešenia pre vytvorenie krásneho úsmevu pomocou zubných koruniek a fazetov.

Zubné implantáty

Nekompletný chrup vplýva nielen na estetiku, ale celkovo aj na funkciu chrupu. Zubné implantáty sa preto riešia najmä z funkčného hľadiska.

RTG vyšetremie

RTG predstavuje novú digitálnu technológiu, ktorá umožňuje zhotoviť kvalitné snímky chrupu pri minimálnej dávke žiarenia.

Preventívna stomatológia

Krásny a zdravý úsmev začína prevenciou, ktorá je dôležitá pri udržaní zdravého chrupu u detí aj dospelých. Prevencia je veľmi dôležitá v každom veku a začína sa prvou návštevou u stomatológa.

Ako prebieha prvá návšteva u nás?

Sme rodinná klinika, a preto sme si dali záležať na príjemnej atmosfére, kde sa dobre cítia dospelí i deti, a to bez pocitu strachu či neistoty. Pri príchode našich pacientov privíta recepčná, u ktorej sa vypíšu všetky potrebné vstupné formuláre. Následne pacient prichádza do ambulancie, kde ho očakáva zubný lekár.

Preventívna prehliadka u zubára je jednoduchý výkon, na základe ktorého sa odhalí stomatologický problém u pacientov, mnohokrát v prvotnom štádiu, čím sa následná liečba stane jednoduchšia a efektívnejšia. U dospelých sa preventívna prehliadka vykonáva 1-krát do roka, u detí do dovŕšenia roka 18 rokov 2-krát do roka. V niektorých prípadoch u ľudí s chronickými či patologickými nálezmi sa vykonáva preventívna prehliadka aj častejšie.

V rámci diagnostiky je mnohokrát potrebné aj RTG vyšetrenie, ktorým ambulancia, samozrejme, disponuje v priestoroch kliniky. Pri RTG vyšetrení sa pacientovi zhotoví foto alebo video dokumentácia v závislosti od potrieb pacienta. Je vhodné, ak v prípade potreby pacient vidí stav svojho chrupu – svoj východiskový stav a stav chrupu, ktorý následne chceme dosiahnuť, a to aj vo viacerých variantoch, v závislosti od jeho časových a finančných možností.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena zahŕňa súbor preventívnych ošetrení, cieľom ktorých je predchádzať vzniku kazov, zápalov a ochorení ústnej dutiny, a tým si udržať zdravé zuby po celý život. Ide o profesionálne čistenie zubov od zubného povlaku, ktorý poškodzuje zubnú sklovinu aj ďasná. Dentálna hygiena zahŕňa čistenie pomocou ultrazvuku, ručné dočistenie špeciálnymi nástrojmi, použitie pieskovania prístrojom Airflow, leštenie zubov, výplach a dezinfekciu úst, a zahŕňa aj inštruktáž, pričom ide o bezbolestivý zákrok. K dentálnej hygiene patrí aj bielenie zubov a hlboká kyretáž zubov pre pacientov, ktorí majú problém s ďasnami či paradentózu.

Kedy je vhodné navštíviť zubného lekára za účelom dentálnej hygieny?

Návšteva sa odporúča pri pacientoch so zubným povlakom, zubným kameňom, prípadne s pigmentmi na zuboch. Dentálnu hygienu je vhodné vykonať aj pri obnažených krčkoch, pri krvácaní ďasien a pri nepríjemnom zápachu z úst.

Ako sa treba starať o chrup?

O svoj chrup sa treba starať prostredníctvom profesionálnej dentálnej hygieny a takisto aj domácej, pričom základom je voľba správnej kefky a správnej zubnej techniky, ktorá môže byť krúživá alebo stieracia. Netreba zabúdať ani na použitie medzizubných kefiek, zubných nití, či škrabiek na jazyk. Čistenie zubov prostredníctvom zubnej pasty či ústnej vody nie je natoľko rozhodujúce ako práve správna technika.

Ako často treba absolvovať dentálnu hygienu?

Podľa Medzinárodnej asociácie zubných lekárov sa odporúča dentálnu hygienu absolvovať 2-krát do roka. Dentálnu hygienu je vhodné vykonávať aj u detí, čím sa u nich podporí správny návyk ohľadom starostlivosti o ich zdravý chrup aj v budúcnosti.  

Bielenie zubov

U nas v ambulancii sa robi dva druhy bielenia: domáce a ambulantné.

Ambulantné bielenie zubov trvá približne hodinu a možno ho opakovať v závislosti od použitej metódy dovtedy, kým nebudete so svojím úsmevom spokojný/á. Celá procedúra pozostáva z viacerých fáz – po dôkladnom vyšetrení chrupu a zmeraní aktuálneho odtieňa sa Vám umiestni do úst rozvierač, nanesie sa na ďasná ochranný gél proti podráždeniu a na zuby bieliaci gél. Stačí už len nasadiť ochranné okuliare a relaxovať v špeciálnom kresle približne hodinu za pôsobenia špeciálnej LED lampy, kt. pôsobí na Vaše zuby. Pod jej vplyvom za pôsobenia bieliaceho gélu sa zuby začínajú bieliť. Počas bielenia zubov dochádza k depigmentácii všetkých organických vrstiev obsiahnutých v zubnej sklovine. Účinné látky bieliaceho gélu sa prostredníctvom pôsobenia špeciálnej LED lampy zaktivujú. Takýmto spôsobom sa zuby postupne začínajú bieliť smerom od povrchu k jednotlivým pigmentovým vrstvám vašej zubnej skloviny. Na celkový výsledok pekných zubov má vplyv viacero faktorov. Ide najmä o pôvodný odtieň zubov, hrúbku zubnej skloviny ako aj o konzumáciu farebných nápojov. Po ambulantnom vybielení zubov sa odporúča, aby ste sa 48 hodín stránili sfarbujúcim nápojom, potravinám a cigaretám. Ambulantné bielenie zubov je bezpečné, používajú sa len bieliace gély, ktoré vyhovujú prísnym kritériám. Vašim zubom nehrozí žiadne riziko a ani vedľajšie účinky.

Domáce bielenie zubov
Ďalšou účinnejšou metódou bielenia je  aplikácia bieliacej látky s vysokým obsahom peroxidu vodíka, ktorý sa dáva do špeciálnych dláh na noc počas niekoľkých dní. Vyznačuje sa  vysokou účinnosťou a vďaka tomu, že celá procedúra prebieha pod dohľadom odborníka, je zabezpečená aj spoľahlivá ochrana ďasien a skloviny. 

Záchovná stomatológia

Záchovná stomatológia sa zaoberá profesionálnym ošetrením zubného kazu a vzniknutých komplikácií, ako aj ošetrením koreňových kanálikov alebo paradentózy.

Ošetrenie zubného kazu

Po konzumácii jedál dochádza na zuboch k vzniku zubného povlaku. Ide o vrstvu obsahujúcu baktérie, ktoré premieňajú cukry na kyselinu. Ak sa táto vrstva zo zubov neodstráni, tak sa po 48 hodinách stáva zubným povlakom, ktorý začína narúšať zubnú sklovinu. Povlak sa usádza všade v ústnej dutine, avšak v niektorých priestoroch ústnej dutiny zaniká počas dňa pri žutí potravy za pomoci slín – ide o tzv. samočistenie. Naopak, na niektorých miestach musíme zubný povlak odstraňovať pravidelným čistením. Mimoriadne dôležité je večerné čistenie zubov od zubného povlaku.

Ak sa zuby pravidelne nečistia, môžeme hovoriť o vzniku kariézneho procesu. Na miestach, kde nie je povlak pravidelne vyčistený, vzniká zubný kaz, ktorý najprv narúša zubnú sklovinu, potom prechádza do dreňovej dutiny, odkiaľ môže prejsť do nervu. V takomto prípade už začína byť zub bolestivý.

Ak je zub takýmto spôsobom napadnutý zubným kazom, pristupujeme k endodoncii, teda k liečbe koreňových kanálikov. Liečba sa vykonáva prostredníctvom výplní zo skloionomerného cementu. Táto korunka môže byť vykonaná priamou alebo nepriamou technikou. O priamej technike hovoríme vtedy, keď sa výplň zhotoví priamo v ambulancii a pacientovi sa aplikuje ihneď pri samotnom ošetrení. Nepriama technika sa vykonáva v prípade rozšíreného kariézneho procesu, kedy sa pacientovi zoberie odtlačok a výplň zhotoví zubný technik. Pri ďalšej návšteve stomatológa sa takto pripravená výplň pacientovi aplikuje na problematický zub.

Keďže zubný kaz je infekčné ochorenie, veľmi ľahko sa rozšíri na okolité zuby. To je o dôvod viac, prečo zubný kaz treba ošetriť včas.

Ošetrenie koreňových kanálikov

Zubná dreň je tkanivo, ktoré sa nachádza vo vnútri zuba v koreňových kanálikoch, pričom do zubnej drene prenikajú aj drobné cievy a nervy. Ak sa zubná dreň poškodí tým, že kariézny proces prenikne hlboko do zuba, tak zubná dreň reaguje zápalom, ktorý sa prejavuje bolesťou. Zubný nerv nemá schopnosť obrany, a preto pri dlhšom vplyve baktérií a toxínov nerv odumiera. Vtedy je potrebné vykonať endodonticke ošetrenie, čiže je potrebné vyčistiť koreňové kanáliky a vybrať zubný nerv. Ak k tomuto ošetreniu nedôjde, baktérie sa cez koreňové kanáliky začnú šíriť do okolia zuba, pričom môžu poškodiť tkanivo zubného lôžka a časom môžu negatívne ovplyvniť zdravotný stav pacienta. Včasné odstránenie infikovaného odumretého tkaniva a úspešné ošetrenie zubných kanálikov zachráni zub a tým pádom nebude potrebná jeho extrakcia.

Aký je priebeh endodontického ošetrenia?

Endodontické ošetrenie zuba je bezbolestné (pred ošetrením sa pacientovi podáva lokálna anestézia pre znecitlivenie) a zahŕňa konzultáciu, diagnostiku, vykonanie anestézie, odstránenie kazu, čistenie a dezinfekciu koreňových kanálikov, zaplnenie koreňových kanálikov a ošetrenie pomocou zubnej korunky alebo výplne.

V našej klinike používame moderné technológie na diagnostiku tvaru, dĺžky a počtu koreňových kanálikov. Rovnako používame aj špičkové stomatologické mikroskopy alebo lupy, ktoré zvyšujú úspešnosť liečby až o 80 %. Počas endodontického ošetrenia sa môžu niekoľkokrát použiť RTG snímky a týmto spôsobom získavame možnosť priamej kontroly nad samotným výkonom.

Vďaka použitiu najmodernejších prístrojov a postupov je zaručená maximálna precíznosť a kvalita ošetrenia pacienta.

Chirurgická stomatológia

Chirurgické zákroky na zuboch, čeľusti a na mäkkých tkanivách v ústnej dutine vykonávame každodenne. Medzi najčastejšie zákroky zubnej chirurgie patria:

 • extrakcia – vytrhnutie zuba,
 • resekcia koreňového hrotu – odstránenie konca zubného koreňa,
 • replantácia – opätovné vloženie zuba do zubného lôžka,
 • autoreplantácia – prenos vlastného zuba na iné miesto,
 • predprotetická chirurgia – úprava zubného lôžka,
 • exícízia – chirurgické odstránenie zubného tkaniva či nádoru v celku,
 • implantácia – nahradenie chýbajúceho zubu,
 • parodontálna chirurgia – doplnenie chýbajúcej kosti,
 • augmentácia kostného defektu – dostavba kosti,
 • sinus lift – nadvihnutie membrány, ktorá vystiela čeľustnú dutinu. Jej nadvihnutím vytvárame priestor, ktorý vypĺňame kostnou náhradou pre budúci implantát.

Protetická estetická stomatológia

Estetická stomatologická chirurgia je odbor, ktorý ponúka mnoho riešení pre vytvorenie krásneho úsmevu. Pomôžeme vám vytvoriť žiarivý a zdravý úsmev pomocou zubných koruniek a fazetov. Na čo slúžia zubné korunky a kedy sa používajú fazety?

Zubné korunky

Zubné korunky sú funkčnou a estetickou náhradou poškodeného zubu. Od klasických zubných plomb sa líšia tým, že pokrývajú celú plochu zuba, čiže od ďasna až po jeho vrchnú časť. Zubné korunky spĺňajú základné funkcie: posilňovanie štruktúry oslabeného zuba, prinavrátenie pôvodného stavu a zlepšenie jeho estetickej podoby.

Kedy sa používajú zubné korunky?

Pre zubnú korunku sa treba rozhodnúť vtedy, keď je veľká časť povrchu zuba poškodená, zub je zlomený alebo oslabený po endodontickom ošetrení, pri nedostatku pôvodnej zubnej hmoty, napríklad častým plombovaním, alebo v prípade vrodených chýb a rôznych poškodení. Najpoužívanejším typom koruniek sú keramické alebo kovokeramické korunky, pričom každá korunka je originálom. Vyrábajú sa inovatívnym spôsobom z kvalitných materiálov a s použitím najmodernejších technológií.

Čo je fazeta a kedy sa používa

Fazety predstavujú jednoduché riešenie pre estetickú úpravu predných zubov a v stomatologickej práci ide o jeden z najviac využívaných úkonov. Ich úlohou je korekcia zubov, čo sa týka tvaru, farby či postavenia. Umožňujú aj korigovať vývojové vady alebo chyby v dôsledku úrazu.
Fazety sú vhodné:

 • na krivé zuby,
 • na oslabené zuby,
 • pri veľkých plombách,
 • pri tmavom sfarbení zuba,
 • pri nerovnom povrchu zuba,
 • pri medzerách medzi zubami,
 • pri neestetických výplniach.

Fazety sú tenké plôšky z keramického materiálu, ktoré sa lepia z prednej strany na zub a voľným okom sú na nerozoznanie od vlastných zubov.

Zubné implantáty

Chýbajúci zub nie je dobré podceňovať – nekompletný chrup vplýva nielen na estetiku, ale celkovo aj na funkciu chrupu. Zubné implantáty sa preto riešia najmä z funkčného hľadiska.
V zubnom oblúku v celej zubnej dutine v prípade chýbajúcich zubov prebiehajú nasledovné zmeny: zuby sa začínajú skláňať a posúvať, pričom protiľahlé zuby kvôli nedostatočnému protitlaku majú tendenciu vyrastať, na kosti, ktorá nie je zaťažená, dochádza k atrofii, zhoršuje sa artikulácia, zhoršuje sa prijímanie stravy a môže nastať aj deformácia čeľuste. Všetky tieto problémy sa dajú vyriešiť implantáciou zubov.
Implantát môže v plnej miere nahradiť chýbajúci zub. Vyzerá ako skrutka, ktorá sa môže použiť do hornej aj dolnej čeľuste. Implantáty sa fixujú v kosti a na ne sa naskrutkuje korunka. Vyrábajú sa z titánu alebo iných bio kompatibilných materiálov. Na našej klinike používame kvalitné titánové implantáty renovovanej nemeckej značky Ankylos Dentsply Sirona.
Výhoda implantátov je, že pacient získava plne funkčný a trvalý zub, pričom nie je potrebné obrusovať susedné zuby. Ide o vysoko estetické riešenie na nerozoznanie do vlastných zubov, pričom sa pacient vyhne snímateľnej náhrady. Implantát zároveň môže slúžiť nielen pre jednotlivú korunku, ale aj pre mostík alebo zubnú protézu.
Po nasadení implantátu netreba zabúdať ani na pravidelné kontroly a na správnu techniku čistenia, ktorá zahŕňa domácu starostlivosť aj profesionálnu dentálnu hygienu 2-krát do roka. To, že implantát nie je živou súčasťou chrupu, neznamená, že sa oň netreba pravidelne starať. Implantát potrebuje takisto dentálnu hygienu v intervale každých 6 mesiacov.
Pri kvalitne odvedenej práci môžete počítať s celoživotným používaním zubných implantátov.

RTG vyšetrenie

RTG predstavuje novú digitálnu technológiu, ktorá umožňuje zhotoviť kvalitné snímky chrupu pri minimálnej dávke žiarenia. V porovnaní s klasickým RTG je doba projekcie niekoľkonásobne kratšia a výsledok je zobrazený na monitore bez čakania do pár sekúnd. V našej klinike používame intraorálny röntgen, OPG snímky alebo 3D snímky. Tieto prístroje používame pri rôznych zákrokoch, ako aj pri endodontickom vyšetrení, pričom stomatológ prostredníctvom týchto snímok získava okamžitý pohľad na aktuálny stav chrupu pacienta, má možnosť priamej kontroly, čo zároveň zvyšuje aj kvalitu jeho práce. 3D röntgen je veľmi kvalitný röntgen, ktorý umožňuje vidieť chrup v troch projekciách. Používa sa pri plánovaní zavedenia implantátov, pri zložitejších endodonciách alebo pri rozsiahlejších protetických prácach. 3D röntgen sa využíva aj pri náhľade dutín pri zápalových procesoch ústnej dutiny.

Vyžiadajte si termín

Objednajte sa

Napíšte nám a nechajte nám na seba kontakt. My vám zavoláme a dohodneme si s vami termín.

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok